دوره اجرای عایق های رطوبتی پلیمری

امروزه عایقکاری پلیمری  بخش مهمی از کارهای ساختمانی به حساب می آید. هنرجویان این دوره ها می توانند در زمینه های مختلف عایقکاری نما، عایقکاری استخر، عایقکاری پشت بام و عایق کاری سرویس بهداشتی فعالیت نمایند. عایقکاری جز نیاز های مبرم بوده و در تمام نقاط کشور بازار کار بالقوه ای جهت فعالیت دارد که مدتی است که توسط هنر جویان مانداناپلیمر به یک بازار بالفعل در اکثر شهرها تبدیل شده است.

0
۵۰۰,۰۰۰ تومان