دوره های آموزشی حضوری دپارتمان معماری

دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید
 

دوره اجرای کفپوش سه بعدی

0
۵۰۰,۰۰۰ توماندانشجوی دوره

دوره اجرای ساخت صفحات میز رزینی و قطعات چوب ورزین

0
۵۰۰,۰۰۰ تومان 

دوره ساخت زیورآلات و ظروف و زیرلیوانی

0
۵۰۰,۰۰۰ تومان 

ساخت تابلو ژئود آبستره دریا و فتو رزین

0
۵۰۰,۰۰۰ تومان 

دوره اجرای سقف کشسان و نور پردازی

0
۵۰۰,۰۰۰ تومانکفپوش متحرک

 

دوره اجرای کفپوش متحرک

0
۵۰۰,۰۰۰ تومان